Blog

Program 2019.

28. SVEČANOSTI
PASIONSKA BAŠTINA 2019.
6.–17. travnja

Pokroviteljstvo: Skupština Grada Zagreba

6. 4. Subota | Muzej Mimara | Rooseveltov trg 5 | u 12:00 sati

Svečano otvorenje:

Karin Grenc — Leila Michieli Vojvoda:

O ISUSE IZRANJENI

izložba

odabir: Stanko Špoljarić
postav: Stanko Špoljarić i Tehnička služba Muzeja Mimara

Glazbeni program:

BUNJEVAČKI PUT KRIŽA

pasionska baština bačkih Hrvata
(Pjevanje starih korizmenih napjeva uz tekst iz knjige Tomislava Žigmanova: Bunjevački put križa)

izvode:
Ženska pjevačka skupina “Prelje” Hrvatskog kulturnog centra “Bunjevačko kolo” Subotica, Vojvodina
voditeljica: Senka Horvat
tekst čita: Lazar Cvijin

***

Crkva sv. Katarine | Katarinin trg bb | u 20:00 sati

O RES MIRABILIS

koncert
(L. Bárdos, Z. Kodály, N. Telfer, I. Lukačić, H. Purcell, J. Busto, V. Sunko, J. S. Bach, J. Magdić, K. Odak)

izvode:
Komorni zbor Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu
Cappella Odak
Mihovil Buturić, orgulje
dirigentica: red. prof. art. Jasenka Ostojić


7. 4. Nedjelja | Crkva sv. Ivana Krstitelja | Nova Ves 64A | u 19:00 sati

O ČOVJEČE TUŽNI

koncert
Korizmeni i pogrebni napjevi i molitve iz Donjih Andrijevaca

izvodi: KUD “Tomislav”, Donji Andrijevci
glazbeni voditelj: Damir Butković
odabir građe: Matej Vinarić, Miroslava Hadžihusejnović–Valašek
autor programa: Matej Vinarić

***

Crkva sv. Martina | Vlaška 36 | u 20:00 sati

MISERERE

koncert
(T. L. da Victoria, W. Byrd, T. Tallis, J. Gallus, A. Lotti, J. S. Bach, W. A. Mozart, A. Vidaković, E. Cosetto, J. degl’ Ivellio, B. Duda, D. Kurilovčan, B. Vlahek, Z. Kodaly, U. Pieroni)

izvodi: Ansambl Gospodnetić singers Glazbenog kluba Lisinski
dirigentica: Heda Gospodnetić


8. 4. Ponedjeljak | Crkva sv. Petra | Vlaška 93 | u 20:00 sati

PASIONSKE SKLADBE

koncert
(H. Purcell, J. S. Bach, L. Boccherini)

izvode:
Ingrid Haller, sopran
Croazzolla Concertante, komorni ansambl

***

Bazilika Srca Isusova | Palmotićeva 33 | u 20:00 sati

JADNA STAZA ADAMOVA

koncert
Korizmeni napjevi iz Bača, Aljmaša i Bogdanovaca

izvode:
Ženska pjevačka skupina Udruge Tragovi Šokaca, Bač (Vojvodina)
Pjevačka skupina KUD-a Seljačka sloga, Bogdanovci
voditelj: Tomislav Livaja

Ženska pjevačka skupina Seke, Aljmaš
voditeljica: Snježana Lakotić
narator: Tomislav Filić

odabir i animacija: Krunoslav Šokac
suradnici: Stanka Čoban (Bač), Lara Mujakić (Aljmaš), Mario Kiš (Bogdanovci)


9. 4. Utorak | Stara gradska vijećnica, Galerija Kristofor Stanković | Ul. sv. Ćirila i Metoda 5 | u 18:00 sati

Izidor Popijač Žiga, Petar Popijač, August Popijač:

PASIJA SPASITELJA

izložba

odabir i postav: Stanko Špoljarić

Crkva sv. Katarine | Katarinin trg bb | u 20:00 sati

VIA CRUCIS OMNIUM PECCATORUM MISSERIMI

(Križni put najjadnijega između sviju grješnika)

koncert
(A. Vivaldi, G. F. Händel, P. Mascagni, E. Grieg, C. Debussy, F. Parać, F. Chopin, D. Šostakovič, J. S. Bach, F. Schubert, G. Fauré uz stihove Vladimira Nazora)

izvode:
Gudački komorni orkestar Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu
solistice:
Veronika Čiković, harfa
Eva Šulić, violina
Lana Lucija Horvatić, violončelo
recitator: Toma Medvešek, student Akademije dramskih umjetnosti
umjetnički voditelj: Jože Haluza, red. prof. art.


10. 4. Srijeda | Muzej Mimara | Rooseveltov trg 5 | u 19:00 sati

Joseph Haydn:

SEDAM POSLJEDNJIH KRISTOVIH RIJEČI NA KRIŽU Hob XX:1c

koncert

izvodi: prof. Ante Milić, klavir, Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu

***

Zagrebačka katedrala | Kaptol 31 | u 20:00 sati

KORIZMENO-USKRSNI KONCERT

orgulje
(S. F. Kovács, J. S. Bach, J. Arcadelt, F. Liszt, F. Schubert)

izvodi: Szilárd Kovács, orguljaš pečuške katedrale, Mađarska


11. 4. Četvrtak | Knjižnica Marija Jurić Zagorka | Krvavi most 2 | u 13:00 sati

Slaven Miličević:

MUKA — reljefi

izložba

o izložbi govori: Barbara Vujanović

***

Crkva sv. Ivana Krstitelja | Nova Ves 64A | u 19:30 sati

KORIZMENI GLAZBENI VIJENAC

koncert
(uz 100-tu obljetnicu izdanja Hrvatske crkvene pjesmarice, a. D. 1919.)

izvodi: Udruga A-dur
tekst čita: Ivica Ivanković
odabir i animacija: Matija Podnar, Ivica Ivanković

***

Crkva sv. Martina | Vlaška 36 | u 20:00 sati

O, DAJ MI SNAGE, BOŽE MOJ

koncert
(K. Kolb, Lj. Kuntarić, J. S. Bach)

izvode:
Eva Kirchmayer Bilić, orgulje
Henrik Šimunković, bas bariton


12. 4. Petak | Crkva sv. Antuna Padovanskog | Ul. Sveti Duh 31 | u 20:00 sati

SVITLA NOĆ

VII. korizmeno-glagoljaški koncert Zagrebačkih klapa

organizacija: Joško Ćaleta, Davor Capković

***

Crkva sv. Katarine | Katarinin trg bb | u 20:00 sati

“AH, MOJ KRIŽU, GORKA ŽELJO”

koncert

izvode:
Muški pučki pjevački sastav župe Sv. Jure – Žeževica,
Mješoviti pjevački sastav iz župe Zadvarje,
pučki pivači Župe Uznesenja BDM- Blato na Cetini
odabir i animacija: Joško Ćaleta, Marijo Krnić, Jure Šaban-Stanić


13. 4. Subota | Bazilika Srca Isusova | Palmotićeva 33 | u 20:00 sati

JA SAM USKRSNUĆE I ŽIVOT

koncert
(Lj. Stipišić, F. S. Vilahr-Kalski, M. Demović, D. Bortnijanski, S. Klanac-Tulić, Š. Marović, te korizmeni pučki napjevi solinskog kraja)

izvode: Vokalisti Salone, Solin
umjetnički voditelj: mo. Mirko Jankov

***

Crkva sv. Blaža | Prilaz Gjure Deželića 64 | u 20:00 sati

GOSPIN PLAČ

koncert

izvodi: Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO
dirigent: Bojan Pogrmilović


14. 4. Nedjelja | Studentski centar, Francuski paviljon | Savska 25 | u 17:00 sati

Dražen Trogrlić:

KRIŽNI PUT

izložba

postav i odabir: Dino Milinović

***

Crkva sv. Katarine | Katarinin trg bb | u 20:00 sati

SVI KRŠĆANI, PLAČITE…

koncert
Kajkavske korizmene pjesme okolice Zaprešića i korizmeni napjevi podunavske Baranje

izvode:
KUD Kupljenovo – Kupljenovo (Zaprešić)
Mario Kambić, orgulje
odabir i animacija: Ivica Ivanković, prof.
organizacija:
Filip Golubov Car
Marija Ivanković


15. 4. Ponedjeljak | Knjižnice grada Zagreba, aula Gradske knjižnice | Starčevićev trg 6 | u 13:00 sati

PASIONSKO BLAGO GRADSKE KNJIŽNICE: MUKA I USKRSNUĆE U KNJIŽEVNIM I LIKOVNIM DJELIMA

izložba

autori izložbe: Igor Pugelnik, Željko Vegh

***

Dvorana Vijenac | Kaptol 29 | u 18:00 sati

Iva Čuvalo:

GRLITI NEBO

promocija zbirke pjesama

***

Crkva sv. Katarine | Katarinin trg bb | u 20:00 sati

STABAT MATER

koncert
(J. Haydn, A. Dvořák, L. Boccherini, J. S. Bach, F. B. Mendelssohn, D. Buxtehude, A. Vivaldi, G. Böhm)

izvode:
Željka Martić, sopran
Neda Martić, mezzosporan
Mirta Kudrna, orgulje


16. 4. Utorak | Galerija Šira | Preradovićeva 13 | u 18:00 sati

MOJ DOŽIVLJAJ MUKE

izložba radova studenata Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu

koordinacija na ALU: izv. prof. art. Tomislav Buntak

***

Crkva sv. Petra | Vlaška 93 | u 20:00 sati

Gabriel Fauré:

REQUIEM, op. 48 / MESSE BASSE

koncert

izvodi:
Zbor Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, BiH
Fuad Šetić, orgulje
dirigentica: Alma Aganspahić


17. 4. Srijeda | Društvo hrvatskih književnika | Trg bana J. Jelačića 7 | u 12:00 sati

LIRIKA VELIKOG PETKA —

Dragica Vranjić–Golub:

RIJEČ ZA RIJEČ

odabir: Đuro Vidmarović

Proglašenje nagrađenih na VIII. trienalnom književnom natječaju Pasionske baštine i DHK

***

Crkva sv. Katarine | Katarinin trg bb | u 20:00 sati

SOLI DEO GLORIA

koncert
(J. S. Bach, J. B. Lully, G. F. Händel, J. Bull)

izvode:
Marica Vilibić, violina
Dora Draclin, oboa
Katarina Javora, orgulje


PREPORUČUJEMO (u suradnji s Pasionskom baštinom):


24. 3. Nedjelja | Crkva Svetište Gospe od Utočišta | Aljmaš | u 17:00 sati

JADNA STAZA ADAMOVA

koncert
Korizmeni napjevi iz Bača, Aljmaša i Bogdanovaca

izvode:
Ženska pjevačka skupina Udruge Tragovi Šokaca, Bač (Vojvodina),
Pjevačka skupina KUD-a Seljačka sloga, Bogdanovci
voditelj: Tomislav Livaja

Ženska pjevačka skupina Seke, Aljmaš
voditeljica: Snježana Lakotić
narator: Tomislav Filić

odabir i animacija: Krunoslav Šokac
suradnici: Stanka Čoban (Bač), Lara Mujakić (Aljmaš), Mario Kiš (Bogdanovci)


30. 3. Subota | Crkva sv. Ante | Bistrik, Sarajevo (BiH) | u 19:00 sati

31. 3. Nedjelja | Oratorij sv. Pavla | Franjevačka teologija Sarajevo (BiH) | u 09:30 sati

7. 4. Nedjelja | Katedrala Sv. Terezije Avilske | Bjelovar | u 19:00 sati

O RES MIRABILIS

koncert
(L. Bárdos, Z. Kodály, N. Telfer, I. Lukačić, H. Purcell, J. Busto, V. Sunko, J. S. Bach, J. Magdić, K. Odak)

izvode:
Komorni zbor Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu
Cappella Odak
Mihovil Buturić, orgulje
dirigentica: red. prof. art. Jasenka Ostojić


31. 3. Nedjelja | Crkva sv. Andrije apostola | Donji Andrijevci | u 19:00 sati

O ČOVJEČE TUŽNI

koncert
Korizmeni i pogrebni napjevi i molitve iz Donjih Andrijevaca

izvodi: KUD “Tomislav”, Donji Andrijevci
glazbeni voditelj: Damir Butković
odabir građe: Matej Vinarić, Miroslava Hadžihusejnović-Valašek
autor programa: Matej Vinarić


6. 4. Subota | Crkva sv. Barbare | Draž | u 19:00 sati

7. 4. Nedjelja | Crkva sv. Križa | Branjin Vrh | u 19:00 sati

12. 4. Petak | Crkva sv. Ivana Krstitelja | Zaprešić | u 19:30 sati

SVI KRŠĆANI, PLAČITE…

koncert
Kajkavske korizmene pjesme okolice Zaprešića i korizemni napjevi podunavske Baranje

izvode:
KUD Kupljenovo — Kupljenovo (Zaprešić)
Mario Kambić, orgulje
odabir i animacija: Ivica Ivanković, prof.
organizacija:
Filip Golubov Car,
Marija Ivanković