Blog

Program 2017.

26. svečanosti
PASIONSKA BAŠTINA 2017.
1.–12. travnja

Pokroviteljstvo: Skupština Grada Zagreba

1. 4. Subota | Muzej Mimara | Rooseveltov trg 5 | u 12:00 sati

Svečano otvorenje:

IZ PASIONSKOG FUNDUSA MUZEJA MIMARA

odabir i organizacija: Milica Japundžić, Bruno Šeper
postav: Tehnička služba Muzeja Mimara

***
Glazbeni program:

ROMANSE I PJESME SVJETSKE DUHOVNE GLAZBE

izvode:
Alexei Tanovitski, bas, solist Marinskog teatra

pratnja:
Ivana Marija Tanovitski, violina
Elizabeta Adžaga, klavir

***

Crkva sv. Petra | Vlaška 93 | u 20:00 sati

Tomislav Uhlik:

STABAT MATER

oratorij za soliste, mješoviti zbor i orgulje

Dražen Kurilovčan:

PLAČ MAJKE MARIJE

praizvedba
pučki oratorij za soliste i mješoviti folklorni zbor

izvode: Mješoviti pjevački zbor KUD-a “INA”,

solisti:
Vedrana Zrnić, sopran
Jana Pogrmilović, alt
Filip Filipović, tenor
Fran Pogrmilović, bas

orgulje: Elizabeta Zalović

dirigent: Bojan Pogrmilović


2. 4. Nedjelja | Crkva sv. Martina | Vlaška 36 | u 17:00 sati

Ivan Žan:

PASIONSKE SKLADBE

(iz oratorija Babilonsko sužanjstvo, iz Muke po Luki i iz oratorija Put križa)

izvode:
Gradski zbor Novalja,

solisti:
Branka Pleština-Stanić, sopran
Vinko Maroević, tenor
Božo Župić, bas

orgulje: prof. Mirta Kudrna

dirigent: mo. Ivan Žan

***

Crkva sv. Katarine | Katarinin trg bb | u 20:00 sati

Giovanni Battista Pergolesi:

STABAT MATER

za sopran, alt, gudače i basso continuo

izvodi:
Hrvatski barokni ansambl

solisti:
Anabela Barić, sopran
Franko Klisović, kontratenor

voditeljica: Laura Vadjon


3. 4. Ponedjeljak | Galerija Kristofor Stanković | Stara gradska vijećnica | Ul. sv. Ćirila i Metoda 5 | u 18:00 sati

Milan Juranić:

KRIŽNI PUT

izložba

postav: Stanko Špoljarić

***

Bazilika Srca Isusova | Palmotićeva 33 | u 20:00 sati

KADA BUDE TILO ‘MRITI…

pučka korizmena pjevana baština Omiša i okolice (Kostanje, Kučiće, Lokva Rogoznica, Omiš)

izvode:
klapa Pasika, župa Sv. Mihovila Arkanđela, Kostanje,
pučki pivači župe Sv. Luke Evanđeliste, Kučiće,
pjevačice župe Uznesenja BDM, Lokva Rogoznica,
Cantores Almissum, župa Sv. Ivana Nepomuka, Omiš

odabir i animacija: Joško Ćaleta, Jure Šaban Stanić


4. 4. Utorak | Crkva sv. Katarine | Katarinin trg bb | u 20:00 sati

Leopold Ebner:

POD KRIŽEM

oratorij za dva soprana, bariton i gudače (1791.)
transkripcija i obradba: Lovro Županović (1973.)

Edvard Grieg:

ASINA SMRT

(iz suite Peer Gynt op.54)

Frano Đurović:

STALA PLAČUĆ TUŽNA MATI

koncert za fagot i gudače, praizvedba

izvode:
Komorni gudački orkestar Muzičke akademije Zagreb

solisti – studenti Muzičke akademije Zagreb:
Josipa Bilić, sopran
Viktorija Đurđek, sopran
Florian Tavić, bariton
Tomislav Franić, fagot

pjevače uvježbao: prof. Zoran Novačić
umjetnički voditelj: prof. Jože Haluza


5. 4. Srijeda | Knjižnice grada Zagreba, aula Gradske knjižnice | Starčevićev trg 6 | u 12:00 sati

KRIST NA KRIŽU U DJELIMA HRVATSKIH I EUROPSKIH UMJETNIKA

(monografije, katalozi, reprodukcije i grafike)

autor izložbe i postav: Igor Pugelnik

***

Bazilika Srca Isusova | Palmotićeva 33 | u 20:00 sati

HOSANA SINU DAVIDOVU

pučka korizmena pjevana baština Ražanca (Zadarska nadbiskupija) i Murtera na otoku Murteru (Šibenska biskupija)

izvode:
župni pjevački zbor Sv.Mihovil, Murter, otok Murter,
crkveni pučki pivači župe Gospe od Ružarija, Ražanac

odabir i animacija: Joško Ćaleta, Vedranko Šikić Balara


6. 4. Četvrtak | Crkva sv. Katarine | Katarinin trg bb | u 20:00 sati

Tomislav Uhlik:

VERONIKIN RUBAC

simfonijska slika za duhački orkestar, praizvedba

Anđelko Klobučar:

PAPINSKA MISA

Henri Tomasi:

FANFARES LITURGIQUES

izvode:
Antonia Dunjko, sopran
Cappella Odak
Simfonijski puhački orkestar OSRH

dirigentica: Jasenka Ostojić


7. 4. Petak | Galerija MORH Zvonimir | Bauerova 33 | u 12:00 sati

Jasmin Fazlagić – Zvonko Martić:

IZ ŽIVE PASIONSKE RIZNICE BiH

izložba

postav: Stanko Špoljarić

***

Zagrebačka katedrala | Kaptol 31 | u 20:30 sati

Johann Sebastian Bach:

MUKA PO IVANU, BWV 245

dirigent: Vladimir Kranjčević

izvode:
Zagrebačka filharmonija

solisti:
Martina Zadro, sopran
Martina Gojčeta-Silić, mezzosopran
Dejan Maksimilijan Vrbančič, tenor
Zrinko Sočo, tenor
Giorgio Surian, bas
Dalibor Hanzalek, bas bariton
Leon Košavić, bariton
Pavao Mašić, orgulje
Smiljan Mrčela, vilončelo
Izidor Erazem Grafenauer, lutnja

Akademski zbor Ivan Goran Kovačić

***

Crkva sv. Antuna Padovanskog | Ul. Sveti Duh 31 | u 20:00 sati

SVITLA NOĆ –

…koj’ na križu umri za nas

korizmeni koncert zagrebačkih klapa

izvode klape:
Petrada, Vinčace, Bošket, Stine, Slavić, Grdelin,

Vokalni ansambl Angeluš

odabir i animacija: Davor Capković, Joško Ćaleta


8. 4. Subota | Crkva sv. Katarine | Katarinin trg bb | u 20:00 sati

Ljubo Stipišić:

USKRSNUĆE

oratorij

izvode: Gradski zbor Brodosplit
solist: Vinko Maroević
dirigent: Vlado Sunko


9. 4. Nedjelja | Crkva sv. Katarine | Katarinin trg bb | u 20:00 sati

KRIŽ NAM STOJI VU POLJU

korizmene pučke pjesme Zagrebačkog polja i Hrvatskog zagorja

izvode:
KUD Kupljenovo, Zaprešić
voditelj: Ivica Ivanković

KUD Pojatno, Zaprešić
voditelj: Mladen Kuhar

orgulje: Mario Kambić
odabir i animacija: Ivica Ivanković, prof.


10. 4. Ponedjeljak | Knjižnica Marija Jurić Zagorka | Krvavi most 2 | u 12:00 sati

Hrvoje Ljubić – Ratko Janjić-Jobo – Marijan Glavnik – Danijel Žabčić:

PASIJA

izložba

o izložbi govori: Željka Čorak

***

Crkva sv. Katarine | Katarinin trg bb | u 20:00 sati

DUŠO SAD POĐI SAMNOM

tradicijske korizmene pripovijedne pjesme iz Slavonije i Srijema

izvode:
Ženski vokalni ansambl Zwizde,
Muška vokalna skupina Sinovi atara,

solist: Zrinka Posavec, sopran
recitatori: Rosanda Tometić, Ivan Kojundžić

odabir i animacija: Miroslava Hadžihusejnović Valašek


11. 4. Utorak | Studio Moderne galerije Josip Račić | Margaretska 3 | u 18:00 sati

KALVARIJA

izložba studenata ALU (Zagreb)

odabir i postav: izv. prof. art. Tomislav Buntak

***

Crkva sv. Petra | Vlaška 93 | u 20:00 sati

KORIZMENI KONCERT

(Rahmanjinov, Liszt, Reger, Talis, Liszt, Rheinberger, Durufle, Bruckner, Monteverdi, Čajkovski, Poulenc, Gallus, Rossini, Lukaszewski, Schütz)

izvodi: Zbor HRT-a
dirigent: Borut Smrekar


12. 4. Srijeda | Društvo hrvatskih književnika | Trg bana J. Jelačića 7 | u 12:00 sati

LIRIKA VELIKOG PETKA – Pasionska lirika Marina Sabića

sudjeluju:
Božidar Petrač, predsjednik Društva hrvatskih književnika
Joško Ševo, dramski umjetnik

***

Glazbeni program:

PASIONSKE SKLADBE

(Mozart, Pergolesi, Händel)

izvode:
Tanja Ruždjak, sopran
orgulje: Elizabeta Zalović


PREPORUČAMO:


12. 3. Nedjelja | Hrvatski glazbeni zavod | Gundulićeva 6 | u 20:00 sati

J. S. Bach:

JOHANNES-PASSION, BWV 245

izvodi:
Vokalni ansambl Antiphonus

Robert Bartneck, tenor
Krešimir Stražanac, bas
Dmitry Sinkovski – Laura Vadjon, violina
Vlatka Peljhan, viola
Domen Marinčič, violone
Franjo Bilić – Erazem Grafenauer – Aapo Häkkinen – Pavle Zajcev, continuo
Ana Benić – Marta Šomođi Homan, poprečna flauta
Jasu Moisio – Stjepan Nodilo, oboa

dirigent: Tomislav Fačini

***

Župna crkva Posrednice Svih Milosti | Katuni-Kreševo | u 12:00 sati

Ljubo Stipišić:

USKRSNUĆE

oratorij

izvode: Gradski zbor Brodosplit
solist: Vinko Maroević
dirigent: Vlado Sunko


18. 3. Subota | Pečuška katedrala, Kapela Corpus Christi | Pečuh, Mađarska | u 16:30 sati

19. 3. Nedjelja | crkva sv. Martina, Martinici | Mađarska | u 11:50 sati

NARODE MOJ LJUBLJENI

koncert

izvodi: Vokalni ansambl Angeluš, Zagreb

organizatori:
5. Dani Pasionske baštine Hrvata u Mađarskoj – Zaklada Zornica,
Udruga Pasionska baština Zagreb,
Hrvatski klub Augusta Šenoe


25. 3. Subota | Franjevačka crkva sv. Mihaela Arkanđela | Subotica, Vojvodina | u 19:00 sati

26. 3. Nedjelja | Tavankut | Vojvodina | u 10:30 sati

KRIŽ NAM STOJI VU POLJU…

koncert hrvatskih crkvenih i pučkih bunjevačkih i kajkavskih korizmenih pjesama

izvode:
Zbor Sveta Cecilija – Subotica; voditeljica i orguljašica č.s. Mirjam Pandžić
KUD Pojatno – Pojatno (Zaprešić); voditelj Mladen Kuhar
KUD Kupljenovo – Kupljenovo (Zaprešić); voditelj Ivica Ivanković
Mario Kambić, orguljaš iz Desinca

odabir i animacija: Ivica Ivanković, prof.

organizatori:
Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Subotica
Udruga Pasionska baština Zagreb
HKPD Matija Gubec, Tavankut


1. 4. Subota | Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije | Dubrovnik | u 19:00 sati

2. 4. Nedjelja | Crkva sv. Nikole | Čilipi | u 11:30 sati

CRUCIFIXUS

koncert

izvode:
Cappella Odak
Filip Horvat, orgulje

dirigentica: Jasenka Ostojić


7. 4. Petak | Crkva sv. Ivana Krstitelja | Zaprešić | u 19:30 sati

KRIŽ NAM STOJI VU POLJU

korizmene pučke pjesme Zagrebačkog polja i Hrvatskog zagorja

izvode: KUD Kupljenovo, Zaprešić
voditelj: Ivica Ivanković

KUD Pojatno, Zaprešić
voditelj: Mladen Kuhar

orgulje: Mario Kambić

odabir i animacija: Ivica Ivanković, prof.


10. 4. Ponedjeljak | Župna crkva sv. Nikole Biskupa | Jastrebarsko | u 19:30 sati

TUŽNI GLASI ZE SEH STRAN…

– kipec kajkavskih korizmenih pjesama iz Hrvatskoga zagorja te Jaskanskoga Prigorja i polja

izvode:
KUD Lipa – Slavetić; voditelj Mario Kambić
KUD Bratinečko srce – Bratina; voditelj Mario Kambić
Mario Kambić, orguljaš
KUD Kupljenovo i VK Vanka – Kupljenovo (Zaprešić); voditelj Ivica Ivanković

odabir i animacija: Ivica Ivanković, prof.