Blog

Obavijest: izmjena e-mail kontakt adrese

Obaviještavamo sve zainteresirane kontakte i suradnike koji su do sada koristili e-mail adresu jozo.cikes@zg.t-com.hr kako ta adresa više neće biti korištena, te molimo da sve daljnje upite i prijave šaljete na novu e-mail adresu koja glasi: jozo.cikes@gmail.com.

Jednako tako, slobodno se i dalje može koristiti adresa info@pasionska-bastina.hr.