Blog

Glazbeni program 2021.

30. SVEČANOSTI
PASIONSKA BAŠTINA 2021.

GLAZBENI PROGRAM
5.-19. lipnja

Pokroviteljstvo: Skupština Grada Zagreba

Download glazbenog programa u Word formatu: link.
Download glazbenog programa u Pdf formatu: link.

5. 6. Subota | Crkva sv. Petra | Vlaška 93 | u 19:30 sati

Zagrebački kvartet

KRIST NA KRIŽU

koncert

Anđelko Klobučar: Krist na križu

Oče oprosti im jer ne znaju što čine!
Bože moj, zašto si me ostavio?
Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj!

Edvard Grieg: Gudački kvartet u g molu op. 27, br.1
Un poco andante-Allegro molto ed agitato
Romance-Andantino
Intermezzo – Allegro molto marcato – Piu vivo e scherzando
Finale – Lento – Presto al saltarello

izvode:
Martin Krpan, violina
Davor Philips, violina
Hrvoje Philips, viola
Martin Jordan, violončelo


6. 6. Nedjelja | Crkva sv. Jeronima | Maksimirska cesta 125 | u 19:30 sati

THE LAMB/ JAGANJČE / AGNUS

koncert
T. Tallis, O. di Lasso, A. Lotti, J. Taverner, J. Ostojić, C. Borrett, T. Uhlik, S. Møller, C. Saint-Saëns

izvodi: Ansmabl CELESTE
dirigentica: Jasenka Ostojić


8. 6. Utorak | Dominikanski samostan bl. Augustina Kažotića | Ivanićgradska 71 | u 20:15 sati

Dražen Trogrlić:

VIA CRUCIS

izložba

koncepcija i postav: Dino Milinović, Dražen Trogrlić

***

Dominikanski samostan bl. Augustina Kažotića | Ivanićgradska 71 | u 19:30 sati

PASIONSKE SKLADBE

koncert
J. S. Bach, C. Saint- Saëns, G. Bizet, G. Rossini, M. Marchesi, L .Boccherini, F. Mendelsohn

izvodi:
Ansambl SERIOSO:
Željka Martić, sopran
Nedan Martić, mezzosopran
Miljenko Đuran, tenor
Mirta Kudrna, orgulje


9. 6. Srijeda | Dominikanski samostan bl. Augustina Kažotića | Ivanićgradska 71 | u 19:30 sati

TRIDUUM SACRUM

koncert
(T. L. de Victoria, A. Bruckner, O. di Lasso, J. Gallus, W. Byrd, G. P. da Palestrina, S. Rahmaninov)

izvodi: Akademski zbor Bazilike Srca Isusova u Zagrebu “Palma”
dirigent: Franjo Klinar


10. 6. Četvrtak | Crkva sv. Ivana Krstitelja | Nova Ves 64A | u 19:30 sati

ZDRAVO, ZVIZDO MORSKA

koncert
Skladbe Zrinke Posavec na tekstove iz kantuala Ivana Vlahovića Kapušvarca (1737.)

izvode:
Zrinka Posavec, glas
Katarina Javora, orgulje


11. 6. Petak | Dominikanski samostan bl. Augustina Kažotića | Ivanićgradska 71 | u 19:30 sati

ČASTIMO TE KRIŽU SVETI

koncert
Josip Andrić, Lorand Kilbertus, Albe Vidaković, Stanislav Preprek, Milan Asić

(Multimedijsko predstavljanje vojvođanskih skladatelja)

predstavljač: mr. Miroslav Stantić, Subotica, Vojvodina

izvode:
Margareta Klobučar, sopran
Iva Mihelić, sopran
Tihana Herceg Ivšić, mezzosopran
Marin Čargo, bariton
Eva Kirchmayer Bilić, orgulje


13. 6. Nedjelja | Crkva sv. Petra | Vlaška 93 | u 20:00 sati

Zoran Novačić:

SEDAM POSLJEDNJIH KRISTOVIH RIJEČI NA KRIŽU

Septem ultima verba Christi in cruce

praizvedba

Giovanni Battista Pergolesi:

STABAT MATER

izvode:
Gudački komorni orkestar Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu

solistice:
Josipa Lončar, sopran
Emilia Rukavina, mezzosopran

mentorica solistica: Snježana Bujanović Stanislav, prof. art.

umjetnički voditelj: Jože Haluza, prof. art.

***

Crkva Bezgrješnog Srca Marijina | Jordanovac 110 | u 19:30 sati

PASSIO CHRISTI, CONFORTA ME

koncert
V. Jelić, J. S. Bach, G. B. Pergolesi, C. Franck, G. F. Händel, W. A. Mozart, J. B. Faure, C. Saint–Saëns

izvode:
Ana Ticl, sopran
Marija Kuhar Šoša, sopran
Josipa Leko, orgulje


14. 6. Ponedjeljak | Crkva Bezgrješnog Srca Marijina | Jordanovac 110 | u 19:30 sati

Gudački kvartet Sebastian:

PASSION CHRISTI

koncert

Hans Kugelmann/Johann Sebastian Bach:
Koral Nun lob’, mein Seel’, den Herren (Slavi dušo moja Gospodina)

Cithara octochorda/Vinko Žganec:
Nek mine Majko s lica tvog

Peter Schulthorpe:
Osmi gudački kvartet (1969.)
Con dolore – Risoluto – Con dolore – Con precisione – Con dolore

Petar Iljič Čajkovski:
Treći gudački kvartet u es-molu, op. 30
Andante sostenuto / Allegro moderato
Allegretto vivo e scherzando
Andante funebre e doloroso, ma con moto
Allegro risoluto

izvode:
Anđelko Krpan, violina
Teodora Sucal Matei, violina
Nebojša Floreani, viola
Zlatko Rucner, violončelo


15. 6. Utorak | Matica hrvatska | Ul. Matice hrvatske 2 | u 12:00 sati

LIRIKA VELIKOG PETKA –

PASIONSKA BAŠTINA U DJELIMA SUVREMENIH HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA –

Danica Bartulović, Luka Tripalo, Kristina Semenjuk, Željko Reiner

***

Crkva sv. Ivana Krstitelja | Nova Ves 64A | u 19:30 sati

NEGVE RANE SVETE, VELIKE I MALE

koncert
Korizma u Šenkovcu i Donjoj Lomnici

izvode:
KUD Nova zora, Donja Lomnica
KUD Mihovil Krušlin, Šenkovec

tekstove govore: Jasna Horvat, Leticija Pavlović, Ivan Klafurić

Jozo Kraljević, orgulje

suradnici: Zlatica Krznarić, Karmen Luketić, Jozo Kraljević

odabir i animacija: Krunoslav Šokac

***

Crkva sv. Jeronima | Maksimirska cesta 125 | u 19:30 sati

KORIZMENI LAMENTO

koncert
J. S. Bach, J. H. Schmelzer, H. Koessler, C. Franck, A. Pärt, J. D. Zelenka, M. Duruflé

izvode:
Dora Draclin, oboa
Silvio Richter, violina
Anthony Havelka, violončelo
Katarina Javora, orgulje

***

PUČKI KORIZMENI NAPJEVI

izvodi: Vokalni ansambl ANGELUŠ


19. 6. Subota | Dominikanski samostan bl. Augustina Kažotića | Ivanićgradska 71 | u 19:30 sati

Ivo Nižić:

KRIŽINA

pasionski oratorij

izvode:
Zbor Condura Croatica, Zadar
Zbor sv. Cecilije župe Preko
Udruga žena Luzor, Preko
KUD Preko

dirigent: Ivo Nižić


MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA


2021. | Subotica, Sombor | Vojvodina

O MOJ MILI JEZUŠ

koncert
– vijenac hrvatskih crkvenih te starih kupljenskih i baranjskih pučkih korizmenih pjesama

izvode:
Vokalni kvintet VANKA KUD-a Kupljenovo
Mario Kambić, orgulje, Desinec
Filip Golubov Car tradicijska glazbala, Draž

odabir i animacija: Ivica Ivanković

i

URBANI ŠOKCI, Sombor


2021. | Martinec-Baja | Mađarska

OSMI DANI PASIONSKE BAŠTINE U MAĐARSKOJ


Napomena: Organizator zadržava pravo izmjene programa.