Blog

Galerijski program 2021.

30. SVEČANOSTI
PASIONSKA BAŠTINA 2021.

GALERIJSKI PROGRAM
20.-31. ožujka

Pokroviteljstvo: Skupština Grada Zagreba

Download galerijskog programa u Word formatu: link.
Download galerijskog programa u Pdf formatu: link.

20. 3. Subota | www.mimara.hr

Virtualna izložba na web stranicama MUZEJA MIMARA:

SIMBOLIKA TVARNOG U ZBILJI PUTA KRIŽA

koncepcija i autorski odabir: Stanko Špoljarić, Sanda Bajzek

dostupno na web adresama:
www.mimara.hr
www.pasionska-bastina.hr


22. 3. Ponedjeljak | Knjižnica Marija Jurić Zagorka | Krvavi most 2 | u 20:00 sati

Matko Antolčić:

ARMA CHRISTI

izložba


23. 3. Utorak | Knjižnice grada Zagreba | aula Gradske knjižnice | Starčevićev trg 6 | u 12:00 sati

GLAZBOM I SLIKOM KROZ KRISTOVU MUKU

izložba glazbene građe hrvatske i europske pasionske baštine, te grafičkih listova i reprodukcija hrvatskih likovnih umjetnika

autori izložbe: Andrea Šušnjar, Igor Pugelnik


25. 3. Četvrtak | Galerija Šira | Preradovićeva 13 | u 19:00 sati

MOJ DOŽIVLJAJ MUKE

izložba studenata ALU, Zagreb

Mihael Kolarić:

PUT I ISTINA


Napomena: Organizator zadržava pravo izmjene programa.