Blog

Dnevni plakati (A3/A4) – 31. svečanosti Pasionske baštine 2022.

Na ovoj stranici preuzmite plakate dnevnih događanja u sklopu 31. svečanosti Pasionske baštine 2022.

Datoteke se mogu preuzeti u Pdf ili .jpg formatu visoke rezolucije, a pogodne su za kvalitetan isprint maksimalno na A3 format, a minimalno na A4 format.

prazan predložak
dan 07.03. (Ponedjeljak)
dan 12.03. (Subota)
dan 13.03. (Nedjelja)
dan 14.03. (Ponedjeljak)
dan 19.03. (Subota)
dan 20.03. (Nedjelja)
dan 26.03. (Subota)
dan 27.03. (Nedjelja)
dan 30.03. (Srijeda)
dan 01.04. (Petak)
dan 02.04. (Subota)
Gostovanje BiH 02.04. i 03.04. (Subota i Nedjelja)
dan 03.04. (Nedjelja)
dan 04.04. (Ponedjeljak)
dan 06.04. (Srijeda)
dan 08.04. (Petak)
dan 08.04. (Lirika Velikog petka)
dan 09.04. (Subota)
dan 10.04. (Nedjelja)
dan 11.04. (Ponedjeljak)
dan 12.04. (Utorak)
dan 13.04. (Srijeda)