Blog

Natječaj za skladbu nadahnutu pasionskim sadržajem (2020.)

UDRUGA PASIONSKA BAŠTINA,
Zagreb, Hrvatska

NATJEČAJ

za skladbu nadahnutu
pasionskim sadržajem

Pasionska baština, Zagreb raspisuje Natječaj za novu skladbu nadahnutu pasionskim sadržajima, koja može biti pisana za komorni sastav, komorni orkestar, simfonijski orkestar, zbor te za sole, zbor i orkestar, čiji sastav ne smije prelaziti pedeset izvođača.
Skladba ne može trajati manje od 15 minuta.

Zadnji rok predaje skladbe preporučenom pošiljkom je 01. ožujka 2020. godine na adresu:
Pasionska baština
Barutanski breg 20, 10000 Zagreb
(tel. 01 2421 537, mob. 091 526 5364).

Ocijenjivački sud Pasionske baštine objaviti će rezultate Natječaja
25. ožujka 2020. (na konferenciji za tisak), dodjelivši prvu, drugu i treću nagradu.


(Na slici: Gudački komorni orkestar Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, crkva sv. Katarine, Pasionska baština 2019.)