Blog

Danas na programu Pasionske baštine – Utorak 27.3.2018.

Muzej Mimara

Muzej Mimara Rooseveltov trg 5 u 19:00 sati

USKRSNI KONCERT VOKALNE GLAZBE, glazbena remek djela u romansama i pjesmama ruske duhovne glazbe

izvode:

Alexei Tanovitski, bas

Konstantin Krasnitski, klavir

Elizabeta Adžaga, klavir

stihove govori: Siniša Ružić

https://www.pasionska-bastina.hr/blog/wp-content/uploads/2018/03/PB-2018-Programska-knjizica-knjizni-blok-2018-03-08-19-33h-mail.pdf#page=51

 

Galerija Šira Preradovićeva 13 u 18:00 sati

MOJ DOŽIVLJAJ MUKE, izložba radova studenata Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu

koordinacija na ALU: Tomislav Buntak

https://www.pasionska-bastina.hr/blog/wp-content/uploads/2018/03/PB-2018-Programska-knjizica-knjizni-blok-2018-03-08-19-33h-mail.pdf#page=51