Blog

Danas na programu Pasionske baštine – Srijeda 21.3.2018.

Bazilika Srca Isusova

Bazilika Srca Isusova Palmotićeva 33 u 20:00 sati

VRIME DOŠLO JUR BUDUĆI…,

pučka korizmena pjevana baština Basta – Baške Vode i Brela

izvode: crkveni pjevači i čuvari Gospodinova groba župe Uznesenja BDM, Bast-Baška Voda i crkveni pjevači i čuvari Isusova groba župe Sv. Stjepana Prvomučenika, Brela

odabir i animacija: Joško Ćaleta, Jure Šaban Stanić

https://www.pasionska-bastina.hr/blog/wp-content/uploads/2018/03/PB-2018-Programska-knjizica-knjizni-blok-2018-03-08-19-33h-mail.pdf#page=31

Knjižnice grada Zagreba aula Gradske knjižnice Starčevićev trg 6 u 12:00 sati

PASIONSKI MOTIVI U HRVATSKOJ UMJETNOSTI, izložba

autor izložbe i postav: Igor Pugelnik

 

https://www.pasionska-bastina.hr/blog/wp-content/uploads/2018/03/PB-2018-Programska-knjizica-knjizni-blok-2018-03-08-19-33h-mail.pdf#page=30