27. 2. | Crkva sv. Martina | Vlaška 36 | CRKVENA LIRA | G. Deglin, I. Fabijanec

Galerija fotografija:

27. 2. | ponedjeljak | Crkva sv. Martina | Vlaška 36 | u 18:30 sati

CRKVENA LIRA
koncert
Korizmeni napjevi o. F. Pintarića

izvode:
Gabrijela Deglin, sopran
Ivon Fabijanec, orgulje

(fotografije: Vedran Metelko)

Link do albuma na Facebooku: [2023.] 27.2. | Crkva sv. Martina | Deglin, Fabijanec, objavila Pasionska baština Zagreb. Zapratite nas na Facebooku!